X

Risico-, Kwaliteit Management & audit software

Binnenkort vindt u hier informatie over de innovatieve FullyInControl oplossing voor het identificeren van risio's en Risico Management, Kwaliteit Management, Informatie Beveiliging en het hiervoor uitvoeren van audits.
Eenvoudig, toegankelijk en veilig in de Cloud

FullyInControl de advies en managementoplossing voor:


 
 • Assurantie
  tussenpersonen
   

  Met FullyInControl brengen assurantie adviseurs razend­snel de risio's van een opdracht­gever in kaart. Vervolgens genereert de software een profes­sioneel advies hoe deze risio's aan te pakken. De software helpt bij het beoor­delen van bestaande verzeke­ringen en andere maatregelen.

 • Kwaliteit, Risico, Arbo & Informatiebeveiliging
  Adviseurs

  FullyInControl is de oplos­sing waarmee je voor je opdracht­gever een Risico, Arbo, Kwaliteits of ander management­systeem opzet. Je stroom­lijnt snel en een­voudig alle audits die nodig zijn en  je zorgt dat een organi­satie snel in control is. Certifi­cering is slechts nog een formaliteit.

 • Middelgrote tot Grote
  organisaties
   

  Met FullyInControl ma­na­get een orga­ni­satie zijn Ri­sico's, Kwa­li­teit, Arbo en /of In­for­ma­tie­be­vei­li­ging en de hier­uit voort­komende activi­teiten. Je plant en verzorgt gestruc­tu­reerd interne audits, zodat er in­zicht is in de sta­tus van maat­re­ge­len. Zo kunnen goed on­der­bouw­de be­slis­sing­en worden genomen.Wil je als eerste op de hoogte zijn?

Ben je benieuwd naar de ontwikkeling rondom Risicomanagement & FullyInControl, de oplossing waarmee je zorgt dat de organisatie van je klant of die van jezelf snel in Control is.
Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief en we sturen je maximaal 1 keer per maand informatie over ontwikkelingen aangaande Risicomanagement & FullyInControl.

  

Wil je regelmatig achtergrondinformatie over risicomanagement ontvangen?

Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief
Naam